Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

 • บริการขายแบบเจรจาต่อรอง

  Negotiated Sale (ขายแบบเจราจาต่อรอง) Selling higher value or more unusual machines, lines or complete plants through Negotiated Sales. เราเป็นตัวแทน จัดการ ด้านการขาย แบบเจรจาต่อรอง ให้ได้ในมูลค่าที่สูง หรือมากกว่าการขายปกติ เช่น การขายเฉพาะตัว เครื่องจักร หรือ ขายยกทั้งระบบการผลิตรวมเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น รวมถึงการขายแบบเจรจาต่อรองในทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อแปลงทรัพย์สินเป็นเงิน ให้กับผู้ว่าจ้าง

  หมวดหมู่ : บริการประมูลสินค้า

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • รับประมูลสินค้า

  Auction Salesการขายแบบประมูล Live Auctions, Online Auctions and Sealed Bid sales are all available to maximize the value of your assets. เราบริหารจัดการ การจัดประมูลขายทรัพย์สินแบบยกมือ ขายสินค้า แบบยกมือ ประมูลแบบออนไลน์ และ ยื่นซองประมูล เพื่อขายให้ได้ในมูลค่าที่สูง เราเป็นตัวแทน และคนกลางจัดการประมูลทรัพย์สินให้กับลูกค้า

  หมวดหมู่ : บริการประมูลสินค้า

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

  Valuation & Appraisals (การประเมินทรัพย์สิน) Qualified experts will provide you with internationally acceptable valuations for your assets. รับประเมินทรัพย์สิน ประเมินราคาทรัพย์สิน เช่น ประเมินราคาเครื่องจักร ประเมินราคาโรงงาน ประเมินราคาสินค้าคงคลัง สินค้าในสต็อก และทรัพย์สินอื่นๆ อย่างมีคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ที่ประเมินทรัพย์สินของคุณให้เป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล

  หมวดหมู่ : บริการประมูลสินค้า

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • รับเคลียร์พื้นที่โรงงาน อาคาร

  Project Management (บริหารจัดการโครงการ) Bringing together all of our disciplines in one package to provide total project solutions for your surplus asset needs. เราเป็นคนกลาง ให้บริการด้านการจัดการนำผู้ซื้อและผู้ขาย ทุกภาคส่วนมาพบกัน หรือจัดการแก้ปัญหา โครงการรวมสำหรับทรัพย์สินส่วนเกินของท่าน ทรัพย์สินเหลือใช้ เพื่อทำการ แปลงทรัพย์สินเป็นเงิน ให้ท่านมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

  หมวดหมู่ : บริการประมูลสินค้า

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • บริการขนย้ายโรงงาน

  Factory Relocation (เคลื่อนย้ายโรงงาน) Our expertise and experience can be utilized to dismantle, ship and re-commission your manufacturing plants. ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเราให้บริการรับเหมา รับจ้าง เคลื่อนย้ายเครื่องจักร ขนย้ายเครื่องจักร การรื้อเครื่องจักรและขนย้าย ยกย้ายเครื่องจักร ย้ายสายการผลิต และ วัตถุขนาดใหญ่มีน้ำหนักมาก เพื่อย้ายที่ตั้งโรงงาน ย้ายโรงงาน หรือการขายโรงงาน ขายเครื่องจักรเพื่อเลิกกิจการ พร้อมบริการประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร และสายการผลิต ณ โรงงานแห่งใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  หมวดหมู่ : บริการประมูลสินค้า

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า