Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

  • บริการขายแบบเจรจาต่อรอง

    Negotiated Sale (ขายแบบเจราจาต่อรอง) Selling higher value or more unusual machines, lines or complete plants through Negotiated Sales. เราเป็นตัวแทน จัดการ ด้านการขาย แบบเจรจาต่อรอง ให้ได้ในมูลค่าที่สูง หรือมากกว่าการขายปกติ เช่น การขายเฉพาะตัว เครื่องจักร หรือ ขายยกทั้งระบบการผลิตรวมเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น รวมถึงการขายแบบเจรจาต่อรองในทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อแปลงทรัพย์สินเป็นเงิน ให้กับผู้ว่าจ้าง

    หมวดหมู่ : บริการประมูลสินค้า

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า