Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

  • บริการขนย้ายโรงงาน

    Factory Relocation (เคลื่อนย้ายโรงงาน) Our expertise and experience can be utilized to dismantle, ship and re-commission your manufacturing plants. ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเราให้บริการรับเหมา รับจ้าง เคลื่อนย้ายเครื่องจักร ขนย้ายเครื่องจักร การรื้อเครื่องจักรและขนย้าย ยกย้ายเครื่องจักร ย้ายสายการผลิต และ วัตถุขนาดใหญ่มีน้ำหนักมาก เพื่อย้ายที่ตั้งโรงงาน ย้ายโรงงาน หรือการขายโรงงาน ขายเครื่องจักรเพื่อเลิกกิจการ พร้อมบริการประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร และสายการผลิต ณ โรงงานแห่งใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

    หมวดหมู่ : บริการประมูลสินค้า

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า